Demografi Desa Maguan 2024

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Jumlah penduduk tahun ini 

1647 orang

1653 orang

Jumlah penduduk tahun lalu

1615 orang

1625 orang

Persentase perkembangan

1.98 %

1.72 %


 

B. Jumlah Keluarga

Jumlah

KK Laki-laki

KK Perempuan

Jumlah Total

Jumlah Kepala Keluarga tahun ini

836 KK

19 KK

855 KK

Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu

787 KK

43 KK

830 KK

Prosentase Perkembangan

6.23%

-55.81 %

3.01%

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)

2086 orang

2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja

98 orang

3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga

292 orang

4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh

1498 orang

5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu

183 orang

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja

10 orang

7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja

5 orang


 

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera

204 keluarga

2. Jumlah keluarga sejahtera 1

110 keluarga

3. Jumlah keluarga sejahtera 2

312 keluarga

4. Jumlah keluarga sejahtera 3

193 keluarga

5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus

36 keluarga

6. Total jumlah kepala keluarga

855 keluarga