Demografi Desa Maguan 2021

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Jumlah penduduk tahun ini

1535 orang

1547 orang

Jumlah penduduk tahun lalu

1525 orang

1541 orang

Persentase perkembangan

0.66 %

0.39 %


 

B. Jumlah Keluarga

Jumlah

KK Laki-laki

KK Perempuan

Jumlah Total

Jumlah Kepala Keluarga tahun ini

740 KK

82 KK

822 KK

Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu

735 KK

81 KK

816 KK

Prosentase Perkembangan

0.68 %

1.23 %

 

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)

1953 orang

2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja

308 orang

3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga

262 orang

4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh

1312 orang

5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu

56 orang

6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja

10 orang

7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja

5 orang


 

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera

204 keluarga

2. Jumlah keluarga sejahtera 1

98 keluarga

3. Jumlah keluarga sejahtera 2

300 keluarga

4. Jumlah keluarga sejahtera 3

172 keluarga

5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus

24 keluarga

6. Total jumlah kepala keluarga

798 keluarga